Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti

Činnosti sekce

Konsolidace logistiky péče o neuroonkologicky nemocné (napříč obory neurologie, neurochirurgie, nechirurgická léčba, zobrazovací metody, patologie, laboratorní diagnostika) a příprava celorepublikových doporučených postupů pro léčbu pacientů s nádory CNS.

Zefektivnění spolupráci "klinických" a "teoretických" pracovišť podílejících se na špičkovém výzkumu neuroonkologických onemocnění.
Vytvoření sítě Center neuroonkologické sekce ČOS postupujících dle definovaných postupů (LPP, sběr klinických dat a biologického materiálu) představujících základnu pro multicentrické studie klinického a translačního neuroonkologického výzkumu.

Usnadnění interakce odborníků se zájmem o neuroonkologii z celé republiky a napomoci jejich integraci v rámci relevantních evropských struktur, v současnosti representovaných Evropskou Neuroonkologickou Asociací.

Jakožto kompetitivní partner může napomoci získání finančních zdrojů zejména pro potřeby výzkumu: Nadnárodní granty, rámcové programy EU, sponzoři, research charities.