Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti

Výsledky voleb do HV 2018

Do Hlavního výboru Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP byli v elektronické volbě zvoleni následující kandidáti (abecedně):

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D.

MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

MUDr. Ferdinand Třebický

Ustavující schůze a volba předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka proběhne v 16.5. v Brně v rámci pravidelného Glio Meetingu.

Zápis s ustavující schůze bude obdržíte následně emailem a bude vystaven na internetových stránkách společnosti.