Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti

Hlavní výbor

Předseda
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK

Místopředseda
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN v Praze

Vědecký tajemník
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav & Středoevropský technologický institut, Brno
Email: on.slaby@gmail.com

Členové výboru
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Ferdinand Třebický
Ústav radiační onkologie 1. LF UK, FN Bulovka, Praha 8

 

Sekretář výboru
MUDr. Tomáš Kazda
Masarykův onkologický ústav, Klinika radiační onkologie, Brno
Email: tomas.kazda@mou.cz

 

Kontaktní adresa
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
1. LF UK Ústav biochemie a experimentální onkologie
U nemocnice 5
128 53 Praha
Tel. 2 2496+ kl. 5735, kl. 5826, kl. 5748
Email: aleksi@cesnet.cz